Ποτοπηγή Κάβα Ποτών
Κοξαρέ, Δ.Αγ.Βασιλείου, Ρέθυμνο
Κιν. 6944 438861

Τηλ. 2832 051550