Η προστασία και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του site ByRaki.gr διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Το ByRaki flavor επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Προς τούτο ο χρήστης παρέχει την συγκατάθεση του για την χρήση της ιστοσελίδας για τους παραπάνω λόγους.
Τα ενημερωτικά μηνύματα που αποστέλλονται συμφωνούν με τις διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας του Ελληνικού Δικαίου, αλλά και από τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 3471/2006. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας για τις ανάγκες αποστολής μη ζητηθεισών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ρυθμίζονται από τον Νόμο 2471/1997.Στην αποστολή μηνυμάτων αναφέρεται η ταυτότητα του αποστολέα προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα καθώς και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό της επικοινωνίας (άρθρο 11 § 4 Ν. 3471/2006).Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας του ByRaki flavor σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το ByRaki flavor δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να είναι αυστηρά άνω των 18 όπως διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασίας ανηλίκων ΝΟΜΟΣ 3730/2008.

Αν συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα παραληπτών εσφαλμένα ή επιθυμείτε για οποιονδήποτε λόγο να διαγραφείτε από αυτήν, ακολουθήστε το δεσμό για διαγραφή μέσα από οποιοδήποτε ενημερωτικό μήνυμα. Με την υποβολή του αιτήματός σας, η διαγραφή από τη λίστα πραγματοποιείται άμεσα. Παρόλα αυτά, λόγω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ενδέχεται να έχουν ήδη προγραμματιστεί κάποιες αποστολές στις οποίες έχετε συμπεριληφθεί και από τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθείτε. Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε αγνοήστε τα ενημερωτικά μηνύματα που τυχόν λάβετε τις επόμενες 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες μετά τη διαγραφή σας.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την διαδικασία διαγραφής, ή συνεχίζετε παρά την διαδικασία διαγραφής σας να λαμβάνετε email μετά το πέρας της μίας εργάσιμης ημέρας που προβλέπεται, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε με το τηλέφωνα της εταιρείας, 6989732340.

Call Now Button