Σηκώνουμε ΜΠΑΪΡΑΚΙ Για Μια Καλύτερη Κοινωνία

Το ByRaki flavor έχοντας αναγνωρίσει ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κοινωνία και η κοινωνία τις επιχειρήσεις, δεσμεύτηκε οικειοθελώς, από τα πρώτα του βήματα το 2015, να ενσωματώσει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στις πρακτικές του. Το ζήτημα ήταν και είναι ηθικό απέναντι στην κοινωνία που δραστηριοποιείται. 

Ο ορισμός που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ήταν ο εξής: «Μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Το ByRaki flavor προσπαθεί εν μέσω κρίσης να σταθεί επάξια σε αυτό τον ορισμό, με οποιοδήποτε τρόπο, και επιδιώκει την κάλυψη όλων των ευθυνών του. Κεντρική στρατηγική της επιχείρησης, είναι να διασφάλισει την πορεία της μέσα στον χρόνο και παράλληλα να συμβάλλει στο βιώσιμο μέλλον του τόπου.

Το πλάνο του ByRaki flavor κατά τα έτη 2015 – 2017, εστιάζεται στις παρακάτω ενέργειες:  

 • Στήριξη της εθελοντικής ομάδας «ΑΤΑΧΤΟΙ» τόσο σε επίπεδο εθελοντισμού, όσο και σε επίπεδο προσφοράς προϊόντων.
 • Στηρίζουμε την παγκόσμια πρωτοβουλία του Travel Massive που έχει σαν στόχο την σύνδεση των επιχειρηματιών που ασχολούνται με την τουριστικής Βιομηχανίας
 • Συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, με ίδια κοινωνική ευαισθησία όπως την top.host, το Πολύτροπο κ.α.
 • Σχεδιασμό νέας συσκευασίας σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, όπως το Boukaraki. Σκοπός είναι η τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσα από τις συνεργασίες και παράλληλα την χρήση της συσκευασίας και μετά την κατανάλωση του προϊόντος.
 • Συνδρομή στην γνώση του καταναλωτικού κοινού μέσα από Ημερίδα «Τσικουδιά .. το Νέκταρ της Κρητικής γης».
 • Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,
  – Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου,
  – Περιφέρεια Κρήτης και
  – Αερολιμένα Ηρακλείου,
  σε επίπεδο προσφοράς προϊόντων, με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων, της φιλοξενίας και κουλτούρας της χώρας.

  Welcome Jet 2 Crete from ByRaki flavor

Ο ορισμός της κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνει αρκετούς τομείς, στόχος είναι στο άμεσο μέλλον το ByRaki flavor να τους καλύψει όλους με τις δράσεις του.

Το ByRaki flavor μέσα από τις δράσεις προωθεί τις ιδέες του, με σκοπό την μύηση και άλλων επιχειρήσεων ή φορέων στην ευθύνη απέναντι στην Κοινωνία.  

 

Σηκώνουμε ΜΠΑΪΡΑΚΙ Και Πραγματοποιούμε Δράσεις Για Μια Καλύτερη Κοινωνία

Share this Post