Τι είναι απόσταξη;

Στην Ελλάδα το απόσταγμα από στέμφυλα έχει διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τον τόπο προέλευσης, Τσίπουρο και Τσικουδιά ή Ρακή Κρήτης.  Οι συνταγές σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι διαφορετικές, καθώς και οι ποικιλίες των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται.

Η διαδικασία της απόσταξης είναι η ίδια σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές.

Τι είναι απόσταξη;

Απόσταξη είναι η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία της απομόνωσης ενός υγρού, σε συγκεκριμένο σημείο βρασμού, από ένα μείγμα.

Εικόνα 1 photo: vecinadelpicasso.wordpress.com

1. Θερμική πηγή 2.Πρώτη ύλη (στέμφυλα) 3. Βραστήρας 4. Ψύκτης 5. Έξοδος νερού ψύξης (ζεστό) 6. Είσοδος νερού ψύξης 7. Συλλέκτης αποστάγματος 8. Απόσταγμα

 

Στην εικόνα 1 βλέπουμε ένα αποστακτήρα, καθώς και την ροή του αποστάγματος από το 2 στο 8.

Στο νούμερο 1 είναι η θερμική πηγή, του αποστακτήρα, που ανάλογα με τις περιπτώσεις είναι ξύλο, πυρήνας ή υγραέριο.

Στο νούμερο 2 είναι το δοχείο που τοποθετούνται τα στέμφυλα.

Στο νούμερο 3 παρατηρείται το σημείο που απομονώνεται από τα στέμφυλα, η αιθυλική αλκοόλη. Η θερμοκρασία που πραγματοποιείται η απομόνωση της αιθυλικής αλκοόλης είναι στους 78,32ο C, ενώ του νερού είναι οι 100ο C.

Στο νούμερο 4 είναι ο ψύκτης  του αποστακτήρα που πραγματοποιείται η τήξη του, όπου από αέρια μορφή γίνεται υγρή.  Ο ψύκτης έχει μία είσοδο 6 και μία έξοδο 5 του νερού, έτσι ώστε να κρατάει χαμηλή θερμοκρασία.

Στο νούμερο 7 είναι η έξοδος του αποστακτήρα που έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, το απόσταγμα.

Στο νούμερο 8 είναι το δοχείο αποθήκευσης του αποστάγματος.

ByRaki flavor

Team

Share this Post