Η Dias Imports είναι μια αυστραλιανή εταιρεία που εισάγει υψηλής ποιότητας τρόφιμα και ποτά από την Ελλάδα. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν από διάφορους διανομείς στην Αυστραλία. Για μια λίστα με τον πλησιέστερο διανομέα σας ή εάν επιθυμείτε να διανείμετε, στείλτε email στο info @ diasimports ή καλέστε το 1300GODIAS.

Dias Imports is as an Australian owned company who imports high quality food and beverages from Greece. These products can be purchased from various distributors in Australia. For a list of your nearest distributor or if your keen on distributing please email info @ diasimports or call 1300GODIAS.

101-103 QUEENS PARADE CLIFTON HILL, VICTORIA, 3068  Australia