Η κατάψυξη και η πήξη της Τσικουδιάς

Σύνηθες φαινόμενο, που συναντιέται στην Τσικουδιά ή Ρακή Κρήτης, είναι να παγώνει ή κρυσταλλώνει όταν αποθηκεύεται σε οικιακούς ή επαγγελματικούς καταψύκτες