Νομοθεσία Για Την Τσικουδιά Κρήτης

Νομοθεσία αλκοολούχων ποτών – Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλκοολούχων ποτών – Εθνική νομοθεσία αλκοολούχων ποτών – Νομοθεσία Αιθυλικής Αλκοόλης Τεχνικοί φάκελοι Γεωγραφικών Ενδείξεων Τσικουδιάς – Τεχνικός φάκελος τσικουδιά Κρήτης  – Τροποιημένος τεχνικός φάκελος τσικουδιά Κρήτης (τροποποίηση 30/12/2016) – Τεχνικός φάκελος τσίπουρου – τσικουδιάς  (Αρχικός) – Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο-Τσικουδιά (τροποποίηση 2/12/2016) – Τροποποιήμένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο-Τσικουδιά (τροποποίηση 10/10/2017) πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ (http://www.gcsl.gr 22/1/2018)