Τι είναι απόσταξη;

Στην Ελλάδα το απόσταγμα από στέμφυλα έχει διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τον τόπο προέλευσης, Τσίπουρο και Τσικουδιά ή Ρακή Κρήτης.  Οι συνταγές σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι διαφορετικές, καθώς και οι ποικιλίες των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται. Η διαδικασία της απόσταξης είναι η ίδια σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Τι είναι απόσταξη; Απόσταξη είναι η μέθοδος

Read More