Ευχαριστούμε για την πρόθεση αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας, μας δίνεται η δυνατότητα να έχει η επιχείρηση ByRaki flavor άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ. Με την αποστολή του βιογραφικού σας στο email αποδέχεστε τους εξής όρους:

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Το βιογραφικό σημείωμά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο το οποίο εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος περιέχει «Προσωπικά Δεδομένα» που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία ByRaki flavor των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση έξι (3) μηνών από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν.

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς όμως αυτή η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην ByRaki flavor για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της  Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679.

Για κάθε είδους πληροφορίες καλέστε στο 2810 31 45 05 ή στείλτε email στο info @ byraki.gr